- Een slordige vijf miljard jaar geleden zijn onze zon (een ster) en de planeten ontstaan uit stof, gas en puin. Het meeste stof en puin is gebruikt voor het 'maken' van de planeten en hun manen. Overgebleven stofjes en korreltjes suizen door de ruimte. Elke dag en nacht komen ze met grote snelheid in onze atmosfeer terecht. Ze worden meteoren genoemd. Als een meteoor de aarde bereikt, verandert zijn naam in meteoriet. Alles over vallende sterren en meteoren, en vooral over de Leoniden meteoorregen, vind je op de webhalte van het NASA Marshall Space Flight Center.
http://www.leonidslive.com - Ook het Nederlandse Delphinus Meteor Observation Team houdt de Leoniden in de gaten en doet daarvan verslag op het wereldwijde web.
http://www.delpsurf.cistron.nl - Heb medelijden met de mensen op de personeelsafdeling. Want als het aan de firma Heat ligt gaat iedereen 'origineel' solliciteren. En zij helpen je je sollicitatie op een originele manier kracht bij te zetten. "Want", zo zeggen deze vrolijke Fransen, "door op te vallen op een passende manier maak je meer kans uitgenodigd te worden." Jaja.
http://www.heat.nl/opvallendsolliciteren.html - PDD NOS is een aan autisme verwante stoornis en valt binnen het zogenaamde 'autistisch spectrum'. Op PDD-NOS Web wordt de bezoeker door een ervaringsdeskundige vader in begrijpelijke taal duidelijk gemaakt wat autisme, het autistisch spectrum of PDD-NOS nou precies is. Dit is zeker interessant voor mensen die een aan autisme verwante stoornis in hun omgeving kennen en er eigenlijk wel eens wat meer van willen weten maar ook voor mensen die gewoon nieuwsgierig zijn.
http://home.talkline.nl/mberkhof - Voor Cyber Kids:
Over het lieve varkentje Babe zijn inmiddels twee films gemaakt. Het roze beestje gedraagt zich als een herdershond.
http://www.mca.com/home/babe