Doel van het omscholingsproject is WAO'ers aan een baan te helpen en tegelijkertijd het tekort aan netwerkbeheerders aan te pakken. Alleen mensen met een hele of gedeeltelijke WAO-uitkering komen voor het project in aanmerking. Verschillende onderwijsinstellingen (ROC's en HBO's) hebben inmiddels interesse getoond om de cursus op te nemen in hun onderwijspakket. Ook het bedrijfsleven is geïnteresseerd. De Haagse Hogeschool start in januari als eerste school met het project. Cursisten die cursus succesvol afronden, krijgen het diploma `Paspoort ICT' met daarin een certificaat van de Haagse Hogeschool. Dit certificaat is overigens gelijk aan het CCNA-diploma van Cisco Systems.