Gif-bestanden (Graphics Interchange Format) werden in 1994 al veel gebruikt toen Unisys geld begon te vragen voor het gebruik van het formaat. Dit leidde tot op de dag van vandaag tot hevige protesten vanuit de internetgemeenschap. Deze kan nu opgelucht ademhalen, want vorige week is het patent op het compressiealgoritme LZW - dat aan de basis ligt van het gif-formaat - afgelopen. Althans in de Verenigde Staten; in Europa, Canada en Japan loopt het octrooi nog door tot 2004, zo meldt BBC News. Wat het gevolg is van het aflopen van het octrooi, is nog niet duidelijk. Sommigen denken dat grafische pakketten als Adobe Photoshop hiermee goedkoper kunnen worden. Adobe betaalt nu nog licentiegelden aan Unisys voor het gebruik van het compressiealgoritme. Anderen denken dat dit de doodsteek betekent voor het alternatieve png-formaat (Portable Network Graphics), dat werd ontwikkeld als gratis tegenhanger van gif. Ondanks het gratis karakter heeft png echter nooit de populariteit van gif kunnen evenaren.