De patentaanvragen zijn recent vrijgegeven, nadat de geheimhoudingsplicht na 18 maanden verstreken was, zo meldt Betanews.

Rss is een webformaat dat gebruikt wordt om content van websites te bekijken die regelmatig geupdate worden. Dit kan bijvoorbeeld gaan om nieuwssites en weblogs.

Momenteel zijn er diverse rss-standaarden, waaronder de Really Simple Syndication (rss 2.0), Rich Site Summary (rss 0.91, rss 1.0) en RDF Site Summary (rss 0.9 en 1.0). De patentaanvragen van Microsoft hebben betrekking op de rss 2.0-standaard.

De aanvragen van Microsoft werden ingediend op 21 juni 2005. Enkele dagen later deed de softwaregigant de aankondiging rss-feeds 'de toekomst' te vinden. Microsoft vond dat het gebruik van rss nog makkelijker moest gaan.

Het bedrijf stelde toen tevens aanvullingen op de rss-specificatie voor. Deze aanvullingen hadden hoofdzakelijk betrekking op de weergegeven volgorde van een rss-feed. Microsoft wilde meerdere mogelijkheden hebben, zodat een e-commerce bedrijf bijvoorbeeld het bestverkochte product bovenaan de lijst van producten kan laten weergeven.

Met het patent wil Microsoft een systeem ontwikkelen met een aantal functies, Application Program Interface (API), waardoor gebruikers op eenvoudige manier diverse taken kunnen uitvoeren. Hierbij moet gedacht worden aan het creëren, lezen, updaten en verwijderen van feeds.

Met behulp van het API-systeem kan bepaald worden welk rss-formaat gebruikt wordt. Cnet schrijft dat Microsoft het mogelijk wil maken om diverse applicaties zoals webbrowser, mediaspelers, kalenders, e-mailprogramma's en blogdiensten te synchroniseren voor verschillende rss-formaten.

Toen Microsoft de aankondiging deed meer met rss te willen gaan doen reageerde mede-uitvinder van rss, Dave Winer nog enthousiast en verwelkomde hij de plannen van Microsoft. De patentaanvragen van Microsoft worden door Winer echter een gruweldaad genoemd.