De data die over 5 jaar over netwerken gaan kunnen niet meer door de gelimiteerde optische netwerken van vandaag. Immers, de huidige netwerken zijn gebonden aan de non-lineaire Shannon-limiet.

Maar, zo zegt Bell Labs, met het nieuwe real-time space-division multiplexed optical multiple-input-multiple-output (MIMO-SDM) systeem kunnen snelheden worden gehaald van 1000 Terabit per seconde, een Petabit dus. Dergelijke grote datatransfers staan gelijk aan het streamen van HD-films naar tweederde van de bevolking van de Verenigde Staten tegelijkertijd over 1 optische kabel, legt Bell Labs uit.

Experimenten met prototype

De te halen 1 Petabit/s is nog theoretisch, maar experimenten met het prototype op het hoofdkwartier van Bell Labs in Frankrijk over een afstand van 60 kilometer lieten zien dat het lukt om data te verzenden en ontvangen binnen een enkele kabel met zes parallelle signaalpaden. Daarmee wordt de capaciteit van een enkele optische kabel belangrijk uitgebreid.

Die uitbreiding is hard nodig omdat volgens Bell Labs in 2020 de hoeveelheid data explosief toeneemt bij het gebruik van 5G en de uitbreiding van IoT.