Jonathan Mayer van de W3C-werkgroep die een Do Not Track-standaard ontwerpt is de langdurige patstelling van de groep helemaal zat en stapt op. In een brief aan de organisatie laat hij weten dat er nog steeds geen consensus is bereikt over fundamentele issues. De groep loopt inmiddels anderhalf jaar achter op zijn oorspronkelijke deadline.

Gevecht om standaard

In juni van 2012 wilde de werkgroep een standaard vaststellen, maar toen was er nog grote onenigheid over de specificatie en werd het bepalen ervan vooruit geschoven. Enkele maanden later escaleerde het gevecht om de controversiële standaard alleen maar verder, toen Microsoft een eigen feature standaard inschakelde in IE10 en Adobe de functie blokkeerde in webserver Apache.

“Onze deadline is juli 2013”, schrijft Mayer die stelt geen licht te zien aan het eind van de tunnel. De groep heeft het overleg momenteel geschorst tot eind augustus. “De oorspronkelijke datum was januari 2012. Toen april 2012. Toen juni 2012. Toen oktober 2012. We lopen 18 maanden achter op schema en het eind is nog lang niet in zicht.”

Moment om te stoppen

Mayer roept daarom in zijn brief op om eindelijk eens spijkers met koppen te slaan. “Er moet een moment zijn dat we stoppen. Er moet een moment zijn waarop we het erover eens worden dat we het niet eens zijn met elkaar. Als we volgende maand nog geen consensus hebben bereikt, zijn we bij dat moment aangekomen.”

Hij stelt dat er nog steeds 23 fundamentele issues open staan bij het ontwerpen van de standaard en dat in vele opzichten de werkgroep verder is verwijderd van een oplossing dan ooit. Daarnaast is het beleid van de groep volgens Mayer een rommeltje. Er is nog altijd geen basistekst, richtlijnen voor aanpassingen ontbreken en er zijn geen regels over hoe beslissingen genomen zullen worden.