Dit heeft staatssecretaris Wijn van het ministerie van Financiën donderdag gezegd naar aanleiding van schriftelijke vragen van VVD'er Dezentje Hamming. Volgens Wijn kan het in de praktijk gebeuren dat werknemers die in 2002 of 2003 een pc-privé-regeling zijn aangegaan, worden geconfronteerd met een naheffing van maximaal 854 euro. De naheffing is het gevolg van de versobering van de bewuste regeling. In de oude regeling konden werknemers maximaal 2269 euro besteden aan een nieuwe computer. Deze `lening' zou dan binnen drie jaar worden terugbetaald in de vorm van vakantiedagen en/of loon. In de nieuwe regeling is dit bedrag echter verlaagd tot 1415 euro, waardoor er een `gat' is ontstaan van 854 euro. Door de versobering merkt de Belastingdienst dit bedrag nu aan als loon in plaats van een belastingvrije vergoeding. Werkgevers zullen evenwel niet snel geneigd zijn over die 854 euro alsnog loonbelasting en sociale premies af te dragen, waardoor de last bij de werknemer komt te liggen.

Uitzondering

De staatssecretaris is bovendien niet van plan een regeling te treffen voor de groep werknemers – zo'n 10 procent van het totaal aantal werknemers met een pc-privé-project - die door de aanpassing van Belastingwet worden `gedupeerd'. "Er is bewust gekozen voor een verlaging van het maximum van de pc-privé-regeling", zo schrijft Wijn. "Het is vervolgens aan de werkgevers en werknemers om bij gebruik van de regeling al dan niet rekening te houden met het nieuwe maximum. Evenzo kunnen zij al dan niet bestaande afspraken aanpassen om daarmee inhouding te voorkomen."

Oplossing

Toch kan het `probleem' volgens de staatssecretaris simpel worden opgelost. "Werkgever en werknemer kunnen de gemaakte afspraken aanpassen en bijvoorbeeld de aflossing over meerdere termijnen uitsmeren", vermeldt Wijn tussen neus en lippen door. In de praktijk heeft dit evenwel nadelige consequenties: werknemers die al gebruikmaken van een regeling moeten de betaling van hun pc dan namelijk uitsmeren over meer dan drie jaar.

Rekenvoorbeeld

Indien een werknemer in 2002 een nieuwe computer van 2100 euro via een pc-privé-project heeft aangeschaft, zou deze per jaar een omgerekend 700 `terugbetalen'. Door de nieuwe regeling kan er echter niet meer dan 1415 euro onbelast worden vergoed. Deze limiet is in dit rekenvoorbeeld al na twee jaar bereikt. De aflossing van het derde jaar wordt hierdoor aangemerkt als loon. Een werkgever kan in deze situatie besluiten de regeling met een jaar te verlengen. De werknemer lost hierbij de resterende 700 euro in het vierde jaar in, waardoor de vergoeding per drie jaar niet boven de gestelde 1415 euro komt. Update, 12:55 uur: Verhaal uitgebreid met de Wijn-oplossing en het rekenvoorbeeld.