Dat staat in het vonnis dat mr. J. Mendlik, de president van de Rotterdamse rechtbank, vanmiddag wees in het kort geding dat uitgeverij PCM had aangespannen tegen Eureka Internet Services die de website Kranten.com exploiteert.

PCM vindt dat Kranten.com ten onrechte goede sier maakt met de inspanningen die PCM zich getroost om degelijke websites met actuele content te maken. Daarbij valt PCM met name over het zogeheten deep linken naar nieuwsberichten waarbij de lucratieve homepages - waarop de meeste advertenties staan - worden overgeslagen.

Volgens de Rotterdamse rechtbankpresident verricht Kranten.com geen onrechtmatige daad. Het systematisch aanbieden van lijsten met koppen van artikelen als hyperlinks is niet in strijd met het auteursrecht noch met het databankrecht. De dienst van Kranten.com belemmert de exploitatie van de websites door PCM Uitgevers geenszins. Het is niet aannemelijk, meent mr. Mendlik, dat PCM schade lijdt door de publicatie Kranten.com. PCM maakt immers zelf de keuze om meer advertenties op de homepage te zetten dan bij de artikelen zelf.

De rechter vindt niet dat PCM grote investeringen doet in het zelf publiceren van de koppen, dus is schendt Kranten.com door het publiceren van de titellijsten het databankrecht niet. Ook de samenstelling van de titellijsten gebeurt niet zodanig dat daar auteursrecht aan kan worden ontleend, aldus de rechter. Kranten.com doet aan bronvermelding, want publiceert de koppen onder de titels van de dagbladen. En omdat Kranten.com doorlinkt naar de pagina's, zonder die te 'framen', vindt de rechter deze handelswijze 'zorgvuldig en gerechtvaardigd' en 'niet in strijd met in het maatschappelijk verkeer geldende regels'.

PCM zal geen bodemprocedure over deze zaak beginnen, aldus Jan Greven, voorzitter van de directie van de Landelijke Dagbladen van PCM: "Er is duidelijkheid geschapen". Overigens overweegt PCM om zelf een vergelijkbare site als Kranten.com op te zetten. Greven zei dat in een radio-interview nog voordat het vonnis van de Rotterdamse rechter bekend was.

De jongemannen die verantwoordelijk zijn voor Kranten.com grijnsden na het vonnis van oor tot oor. De rechtszaak heeft ze, zeker omdat PCM veroordeeld is tot het betalen van alle kosten, geen windeieren gelegd. Het aantal pageviews dat ze genereren, is met sprongen omhoog gegaan en ook het aantal abonnementen op hun nieuwsbrief groeit gestadig. Berekend is dat Martin Klerx (22) en Erik Pellegrom (21) op maandbasis zo'n 2000 gulden aan hun site verdienen. Dat bedrag zal nu flink toenemen.