Kranten.com plaatst dagelijks een overzicht met rechtstreekse links naar alle artikelen die de Nederlandse kranten op internet publiceren. Dat is een doorn in het oog van PCM, dat op De Telegraaf na alle nationale dagbladen en een aantal regionale dagbladen uitgeeft. Donderdagmiddag troffen beide partijen elkaar tijdens een kort geding in Rotterdam. .

Daarbij stond de vraag centraal of Kranten.com, een product van Eureka Internet Services, ten onrechte goede sier maakt met de inspanningen die PCM zich getroost om degelijke websites met actuele content te maken.

Vooral de manier waarop Kranten.com linkt irriteert PCM. De site gebruikt zogeheten deep links die rechtstreeks naar het bericht leiden. Op die manier komen bezoekers niet langs de homepage. En daar staan de meeste advertenties, zo betoogde de advocate van PCM, mr. J.I. Krikke. Door 'deep te linken' berooft Kranten.com PCM van advertentie-inkomsten. Sterker nog, Kranten.com verdient aan reclame-uitingen op de eigen website.

"U moet het vergelijken met een café", vertelde mr. Krikke aan rechtbank-president mr. J. Mendlik. "Daar is een voordeur met een gordijn tegen de tocht, een sigarettenautomaat en als je binnenkomt zie je een biljart en waar de wc's zijn. Wat Eureka nu doet is het hakken van een zij-ingang en roepen 'koop een pilsje' nadat de bezoekers eerst verplicht een pilsje aan hun bar hebben moeten drinken."

PCM wil de zeggenschap houden over de wijze waarop gebruikers zich over de verschillende websites van het bedrijf kunnen bewegen en eist dat Eureka onmiddellijk ophoudt met het 'deep linken'.

De immer welbespraakte mr. J.G. Visser, de advocaat van Eureka, noemt de houding van PCM het gedrag van "een moloch van de oude media-industrie die de mogelijkheden van de nieuwe media niet begrijpt of niet wil begrijpen".

Volgens mr. Visser zou PCM er beter aan doen de mogelijkheden van het internet te benutten, bijvoorbeeld door net zo'n dienst aan te bieden als Kranten.com of door meer advertenties te plaatsen op de achterliggende pagina's. Bovendien zou PCM helemaal geen schade ondervinden van de activiteiten van Kranten.com. Volgens Erik Pellegrom en Martin Klerx van Kranten.com genereert hun site maandelijks 500.000 pageviews voor PCM.

"AD c.s. (waarmee PCM wordt bedoeld-HZ) willen zich niet aanpassen aan internet, maar willen dat internet zich aanpast aan hen", zo stelde mr. Visser, die donderdag in De Volkskrant (een uitgave van PCM) zei de zaak te complex te vinden voor een kort geding. "Het gaat om de vraag of deep linken mag of niet, terwijl het hele internet van deep links aan elkaar hangt. Deze uitspraak krijgt enorme consequenties", aldus de raadsman van Eureka. "Laten ze maar een bodemprocedure beginnen", zo zei hij donderdagmiddag.

Rechtbank-president mr. J. Mendlik zal op 22 augustus uitspraak doen.