PeopleSoft 8 onderscheidt zich vooral van de vorige versies door de geheel veranderde onderliggende architectuur die helemaal op HRML is gebaseerd. Het heeft wat inspanning gekost: tweeëneenhalf jaar ontwikkeling en een verhoging van het R&D budget naar 27 procent van de omzet. PeopleSoft 8 zou al een jaar eerder op de markt zijn gekomen, maar het bedrijf heeft die tijd benut om naast de 108 bestaande componenten in totaal 59 nieuwe toepassingen toe te voegen, waarvan ongeveer de helft stamt uit de boedel van het vorig jaar overgenomen CRM-bedrijf Vantive. Met de nieuwe architectuur begraaft PeopleSoft definitief de client-server architectuur van PeopleSoft versies 7.0 en 7.5. De software is te benaderen vanuit iedere client die is voorzien van een browser. Ook het installeren van Java-applets en virtual machines behoort tot het verleden. De software moet in september op de markt komen.