Het ICT-project, genaamd VROM Informatievoorziening Digitaal (VIDI), had ervoor moeten zorgen dat de documenthuishouding inclusief alle archieven van VROM gedigitaliseerd werd. Het project heeft in vier jaar 16,6 miljoen euro gekost.

Dat is verspilde tijd en geld, zo blijkt nu, want drie weken geleden werd besloten om het project stop te zetten, meldt NRC Handelsblad. Als reden hiervoor werd gegeven dat de software van VIDI niet compatible was met alle systemen binnen het ministerie, waardoor het nooit volledig bruikbaar zou worden.

Financiële consequenties

De bestuursraad wilde garanties dat het uiteindelijk alsnog helemaal goed zou komen met het project, maar kreeg deze niet. Als gevolg hiervan werd de stekker uit het project getrokken.

De financiële gevolgen van de mislukte operatie gaan een stuk verder dan de investeringen. De digitalisering binnen het ministerie had zichzelf namelijk moeten terugverdienen door zestig arbeidsplaatsen overbodig te maken. VIDI had ervoor moeten zorgen dat ambtenaren al hun documenten binnen één centraal systeem konden opslaan en bewerken, in plaats van de zeven verschillende systemen waarop dat nu gebeurt.

Geen nieuw project

Het ziet er overigens niet naar uit dat VROM haar pijlen op korte termijn zal richten op een nieuw project ter vervanging van VIDI. Het ministerie onderkent dat het nog steeds van groot belang is dat er een digitaal systeem komt voor het bewaren van de archieven, maar heeft voorlopig 'geen groot vervolgproject in het vizier', zo verklaarde het ministerie tegen NRC.

Meer mislukte projecten

VROM staat niet alleen in haar problemen met het implementeren van een nieuw systeem. Het ministerie mag zich aansluiten in het rijtje dat bestaat uit onder andere de Belastingdienst, het UWV, het leger, de politie en de IND. Zij ondervonden de afgelopen jaren alle grote ICT-problemen.

De Algemene Rekenkamer wijt de problemen aan een gebrek aan kennis over de technische mogelijkheden en onrealistische politieke ambities. Ook zou de overheid complexe problemen te snel willen oplossen in. De Rekenkamer wil naar aanleiding van het stranden van VIDI alle mislukte ICT-projecten bij de overheid sinds 2000 in kaart brengen.