Uit een onderzoek onder midden- en kleinbedrijven door de Britse University of Nottingham blijkt dat eenderde van de ondervraagden zegt dagelijks een uur kwijt te zijn aan het verwijderen van ongevraagde commerciële e-mailtjes. Van de 174 ondervraagde bedrijven had eenvijfde meer dan een uur nodig. Bijna alle kantoormedewerkers blijken spam te ontvangen. De hoeveelheid verschilt echter van bedrijf tot bedrijf. In Nederland geldt sinds november een spamverbod dat een uitvloeisel is van een richtlijn die het Europees Parlement vorig jaar aannam. Het Europarlement koos voor een zogeheten opt-in systeem, waarbij bedrijven alleen nog maar e-mail mogen versturen naar mensen die zich daarvoor hebben opgegeven. In Engeland riskeren spammers sinds september een boete van vijfduizend pond.