Uit een onderzoek van de Britse kinderrechtenorganisatie NCH blijkt dat maar liefst een kwart van de kinderen wel eens elektronisch is lastiggevallen. Van de ondervraagde kinderen werd 16 procent gepest via sms, terwijl 7 procent in chatrooms werd lastiggevallen. 4 procent van de kinderen kreeg vervelende e-mailberichten. Een aanzienlijk deel van de slachtoffers (29 procent) licht niemand in na een elektronische pestpartij. Van degenen die hun verhaal wel aan anderen vertellen, stapt 42 procent naar een vriend en 32 procent naar een ouder. Volgens de NCH zijn de onderzoeksresultaten reden tot zorg. "Online pesten is een modern probleem dat aangepakt moet worden", aldus John Carr van de NCH in een persbericht. "Als we onze kinderen willen laten profiteren van alle goede zaken die de it te bieden heeft, dan moeten we hen beschermen tegen de risico's." "We zijn bezorgd dat kinderen van elf jaar te maken hebben met bedreigingen die vaak afkomstig zijn van anonieme bronnen. Ze vertellen daar niets over en lijden in stilte of ze roepen de hulp in van mensen die er zelf ook geen adequate oplossing voor hebben."