Brussel wijst de Amerikaanse plannen voor encryptiewetgeving af. De Amerikaanse regering wil dat bedrijven en burgers die hun boodschappen coderen de sleutel in bewaring geven bij de overheid of een onafhankelijke instantie. In geval van fraude, terrorisme en ander misbruik zou de rechter dan, net als bij het aftappen van de telefoon, toestemming moeten geven aan de politie om een e-mailbericht te kraken. Op dit moment verbieden de Verenigde Staten al de export van computerprogramma's die gebruik maken van meer dan 40 bits-encryptie. Alleen als ontwikkelaars een `achterdeur' in de software maken en als de programma's alleen zijn bedoeld voor financiële transacties via het Internet, mag een zwaardere sleutel worden ingebouwd. De Europese Commissie wil het aan de markt overlaten of er beperkingen aan de encryptie moeten worden gesteld, zoals de toegang tot de sleutels om bestanden te openen. De elektronische handel moet niet worden gehinderd door de vrees voor misbruik als niet kan worden verzekerd dat terroristen en misdadigers de wetten zullen respecteren, aldus de commissaris voor industrie Bangemann. Aftappen Een aantal landen heeft wetten aangenomen of in voorbereiding die het gebruik van encryptiesoftware beperken. De Europese Commissie wil voorkomen dat ieder land zijn eigen regels opstelt. Ook moeten exportbeperkingen voor software tussen de lidstaten worden opgeheven: alleen voor de uitvoer van versleutelingsprogramma's vindt Brussel een licentie nodig. De Commissie denkt dat ongeveer 400 bedrijven in en 440 ondernemingen buiten de Verenigde Staten programma's aanbieden waarmee bestanden op slot kunnen worden gezet. Overigens meldt De Volkskrant dat de Europese Commissie werkt aan een handvest waarin staat waaraan regeringen zich hebben te houden als zij inzage willen hebben in Internet-gegevens. Voor `aftappen' zou eerst toestemming moeten worden gevraagd aan de rechter, net als bij het afluisteren van de telefoon of het openen van brieven.