Philips en Accton richten hiervoor een nieuwe onderneming op. De nieuwe joint venture die nog geen naam heeft gekregen, zal zich onder meer gaan bezighouden met de ontwikkeling van WiFi-en bluetooth-producten. De nieuwe samenwerking moet voor halverwege 2003 gestalte krijgen en zal in Taiwan worden gevestigd. Zowel Philips als Accton zullen werknemers naar de nieuwe organisatie overhevelen. In totaal moeten bij nieuwe bedrijf straks zo'n tweehonderd mensen werken.