TorrentFreak vond een patentaanvraag waarin Philips een lichttechnologie presenteert om opnames onmogelijk te maken. Bij het vertonen van de film, wordt er Amblight-licht geprojecteerd in de zaal met frequenties die heimelijke camera-opnames in de weg zitten.

"Door de juiste frequentie te kiezen, kan een camera de content niet goed filmen, omdat de lichtbron niet gesynchroniseerd is met de camera, wat leidt tot strepen in de content", aldus de patentomschrijving.

TorrentFreak wijst erop dat hoewel de technologie momenteel nergens wordt ingezet, Philips in het verleden ook al antipraterij-tech uitrolde. De technologie CineFence is alweer meer dan tien jaar oud en deze zorgde voor een onzichtbaar watermerk en onhoorbare audio waarmee de bron van de opname achterhaald kon worden.