In een discussie in een nieuwsgroep hekelt Arnoud Engelfriet, octrooigemachtigde bij Philips, op persoonlijke titel de werkwijze van het European Patent Office (EPO). Tegenstanders van softwarepatenten krijgen hiermee uit onverwachte hoek ondersteuning. Deze organisatie zou volgens de jurist te snel een octrooi verlenen op `triviale vindingen'. Zo schrijft hij: "Ik krijg de indruk dat de EPO-mensen denken `ja whatever, het zal wel, ik verleen gewoon een patent'." Deze stelling nuanceert hij overigens later in de discussie wel iets. "Ik zeg dat het EPO veel te slordig is met de toewijzing van triviale octrooien. Niet dat ze onterecht computerprogramma's als zodanig zouden toelaten." "Het EPO is een heel groot gebouw vol met mensen. Zij worden geacht de wet toe te passen en aan de hand daarvan te oordelen of een patentaanvraag verleend moet worden of niet. Soms doen ze dat terecht, soms niet. Vaker niet dan wel, is mijn ervaring. En dat noemen wij octrooigemachtigden een `onterecht verleend octrooi'."

Microsoft

De Philips-jurist vreest de invloed van Microsoft-octrooien, waarbij het Office-bestandsformaat volgens hem geen patent verdient. "Zoals ik de jurisprudentie ken, horen die er niet doorheen te komen bij het EPO. Tekstverwerken is bijna het standaardvoorbeeld (naast boekhouden) van pure software zonder technisch effect. Microsoft is voor zo ongeveer iedereen in de industrie een probleem". "Het EPO moet een gigantische schop onder zijn kont krijgen en de regels gaan toepassen zoals ze bedoeld zijn. Want met dit soort triviale onzin is niemand gebaat."

Persoonlijke titel

Een woordvoerster van Philips benadrukt dat Arnoud Engelfriet op persoonlijke titel een aantal uitspraken heeft gedaan over de trivialiteit van patenten. "Deze uitspraken kunnen niet beschouwd worden als officiële uitspraken van Philips. Wij doen ook geen uitspraken over de juistheid van Arnouds uitspraken", aldus de zegsvrouw.