Hier houdt de actie van Philips niet op. Als de licentieloze spelers en schijfjes toch in de schappen van een winkel belanden, dan wordt de verkoper aangeklaagd wegens het schenden van het octrooi op de dvd-technologie. Het grootste gedeelte van de licentieloze dvd-spelers komt uit China. Van de tientallen fabrieken die daar staan, hebben slechts vier fabrikanten een officiële goedkeuring. Volgens de handelsnieuwsbrief TV Digest worden er jaarlijks tien miljoen Chinese dvd-spelers zonder licentie verkocht in Europa en Noord-Amerika. Importeurs plakken vervolgens westerse merknamen op de spelers en verkopen deze voor ongeveer honderd euro. Dit is onder andere Philips, Sony en Pioneer een doorn in het oog, aldus New Scientist. Deze bedrijven hebben hun honderden octrooien voor dvd bij elkaar gestopt en ondergebracht in een gezamenlijke organisatie. Philips beheert de organisatie, geeft licenties en ontvangt de royalties. De inkomsten worden hierna weer verdeeld onder de bedrijven. Philips vroeg eerst aan alle dvd-fabrikanten om de royalties te betalen. Dit gebeurde echter zelden en als reactie pakt Philips nu de fabrikanten harder aan.