De rechtbank van Den Haag bepaalde woensdag dat Advanced Optical Disc Holland (AOD) geen patenten van de Amsterdamse chipfabrikant heeft geschonden. Dit is een klap in het gezicht van Philips omdat het bedrijf van mening is dat dit wel het geval is.

Philips en AOD hebben een licentieovereenkomst over het gebruik van dvd-technologieën. Philips zegde deze overeenkomst eind 2004 op omdat AOD niet zou betalen. AOD bleef de bewuste patenten echter gebruiken, waarop Philips naar de rechter stapte.

Deze oordeelt nu in het voordeel van AOD omdat Philips onvoldoende moeite heeft genomen het geschil onderling op te lossen. Hierdoor is volgens de rechtbank de licentieovereenkomst nog steeds van kracht en kan er dus geen sprake zijn van financiële genoegdoening.

"Philips heeft voorafgaande aan het kort geding ten onrechte de markt geïnformeerd dat AOD zou weigeren te betalen", aldus de dvd-fabrikant in een reactie. "AOD heeft hierdoor veel schade geleden. Wij beraden ons op verdere stappen."

AOD is overigens niet de enige die zich op stappen beraadt. "Wij zullen het vonnis verder bestuderen en ons beraden over verder te nemen stappen", aldus Philips in een verklaring aan Webwereld.

"Volgens de voorzieningenrechter is er nog steeds sprake van een licentieovereenkomst. Wij vinden het spijtig dat de rechter dit besluit nu heeft genomen omdat AOD sterk in gebreke blijft. AOD heeft op dit moment grote betalingsachterstanden. Op dit moment loopt er ook nog een bodemprocedure tegen AOD. Wij hebben het volste vertrouwen dat wij die zaak positief zullen afsluiten."