Deze Philips-personeelsleden met het formeel geheten 'repetitive strain injury' worden drie maanden lang, vier uur per week behandeld door een interdisciplinair team van artsen, fysiotherapeuten en psychologen. Zij helpen de getroffen werknemers hun conditie en houding te verbeteren en ze geven hen mentale begeleiding. Het programma bestaat uit twee delen. "In het fysieke trainingsprogramma werken werknemers aan het verbeteren van hun conditie en houding", zegt R. Warringa, voormalig bedrijfsarts bij Philips in De Telegraaf. "Onder leiding van fysiotherapeuten wordt voor elke deelnemer een individueel fitness-schema gemaakt om de fysieke belastbaarheid te vergroten." Het andere deel van het programma bestaat uit mentale begeleiding. Deelnemers wordt geleerd beter met de werkdruk om te gaan. De getroffenen krijgen les in 'ontstressen', want stress veroorzaakt de meeste spanning op de spieren. Op grond van recent onderzoek is becijferd dat zeker veertig procent van de 2,5 miljoen Nederlanders die regelmatig met een beeldscherm werkt, last heeft van pijn in de nek, schouders, stijve armen of tintelingen in handen en vingers. Het trainingsprogramma van Philips kost zo'n 6.500 gulden per deelnemer. Veel andere bedrijven hebben reeds belangstelling getoond voor deze therapie.