De teller bleef steken op 205 misbruikte merken. Het record van juli is hiermee verbroken, toen stond de teller op 195. RSA verwacht dat het aantal phishing-aanvallen de komende maanden niet zal dalen.

Sinds het begin van 2006 is phishing de meest gebruikte methode voor online fraude. De RSA verwacht dat er geavanceerdere fraudetechnieken ontwikkeld worden, naarmate sterkere authenticatiemethoden gebruikt worden.

In Nederland werden tijdens kerst diverse klanten van de Postbank de dupe van phishers die probeerden inloggegevens van hen te ontfutselen.