De pilot, waarvoor donderdagmiddag het startschot werd gegeven, biedt artiesten die bij Buma/Stemra zijn aangesloten de mogelijkheid om zelf hun muziek beschikbaar te stellen onder niet-commerciëre Creative Commons-licenties.

De samenwerking is opmerkelijk, omdat beide instanties een fundamenteel verschillende visie op het delen van creative produkten hebben. Creative Commons biedt via zijn website zes verschillende licenties aan, die variëren van toestemming tot gebruik van bijvoorbeeld muziek bij vermelding van de naam van de rechthebbende, tot toestemming voor de commerciële exploitatie van het werk.

De laatste licentie is in strijd met de belangen van de collectieve rechtenorganisatie Buma/Stemra. De pilot is dan ook een aanvulling op het contract dat lied- en tekstschrijvers met Buma/Stemra hebben afgesloten. Die aanvulling is een gedeeltelijk 'vrijwaring', waarin de drie niet-commerciële licenties van Creative Commons zijn opgenomen.

Artiesten kunnen er tijdens de looptijd van de pilot bijvoorbeeld voor kiezen om hun eigen muziek via hun website aan te bieden, onder verwijzing naar een van de drie Creative Commons-licenties. Deze licenties geven toestemming tot gebruik van het werk, onder respectievelijk de volgende voorwaarden: gebruik onder naamsvermelding, gebruik onder naamsvermelding zonder dat er afgeleide merken zoals remixes gemaakt mogen worden en gebruik onder naamsvermelding met toesteming voor remixes. Bij de laatste licentie geldt de voorwaarde dat de remix óók onder dezelfde licentie beschikbaar wordt gesteld.

Rob Wolvekamp van Buma/Stemra en Paul Keller van Creative Commons Nederland toonden zich donderdag tijdens de presentatie van de pilot in Amsterdam ingenomen met de toenadering tussen beide partijen. Wel erkenden beide dat de pilot moeilijk te beantwoorden vragen oproept, zoals over de geldigheid van licenties die tijdens de pilot worden afgesloten, na afloop van die proefperiode.