Pino Ze hopen daarmee op het Linux-effect, maar dan in de wereld van robots. De onderzoekers zijn allen verbonden aan het Kitano Symbiotic Systems Project en hebben de afgelopen drie jaar gewerkt aan de ontwikkeling van een mensachtige robot met de naam 'Pino'. Die naam is direct afgeleid van Geppetto's Pinocchio. Dit jaar eindigt de subsidie die de Japanse overheid in het project steekt. Vandaar dat de onderzoekers hun hoop nu vestigen op de open-sourcegemeenschap. Met de hulp van vele deskundigen over de hele wereld is het de bedoeling het project voort te zetten. Daartoe publiceert de projectgroep onder de naam ' openpino' onlangs op internet alle technische details van de Pino, zowel wat de software als de hardware betreft. Met Openpino hopen de Japanners hetzelfde effect teweeg te brengen als Linux in het verleden in gang gezet heeft. Sinds de groep eind 2001 de eerste details op internet publiceerde, heeft het team al meer dan zesduizend aanmeldingen gekregen van geïnteresseerden. Voor ruim 8500 euro kan online een speciale kit gekocht worden met daarin onderdelen om zelf een Pino samen te stellen.