Andersdotter komt vanaf 1 december 2009 in aanmerking voor een zetel in het parlement. Maar door een zeer langdurig proces wordt ze, als alles goed gaat, op 1 december 2011 geïnstalleerd als jongste parlementariër in het huidige Europarlement. In totaal komen er 18 nieuwe Europarlementariërs bij.

Telco's zijn te machtig

De 24-jarige politica loopt in een interview met Torrent Freak vooruit op haar politieke agenda. Andersdotter wil vooral focussen op mededinging en telecommunicatie. Ze wil graag de mededingingswetten veranderen en hekelt de machtspositie van de telco's die "alles bezitten van de backbone kabels tot muziekstreamingdiensten".

Amelia Andersdotter, bron

Vooral het bundelen vindt ze onwenselijk. Mededingingsautoriteiten zouden zich ook moeten richten op bundeling. Op dit moment wordt er vooral gelet op de macht van de KPN's van deze wereld, die bijvoorbeeld een groot deel van de Nederlandse netwerken in handen heeft.

Nederlandse netneutraliteit is goed

Andersdotter prijst Nederland ook specifiek. Ze is te spreken over de netneutraliteit die hier als wet is aangenomen. Wel wijst ze er, net als een groot deel van het Europarlement, op dat het lastig is om deze regels ook door te voeren in andere Europese landen.

Andersdotter wordt de tweede Zweed die namens de Piratenpartij zitting neemt in het Europarlement. Sinds december 2009 vertegenwoordigt computerprogrammeur Christian Engström de partij in Europa. In het Zweedse parlement zetelt de Piratenpartij niet.

Eind september 2009 publiceerde de Daily Telegraph een video-interview met Andersdotter.