Volgens de Piratenpartij moet de uitvoering van dat zogeheten ex parte-verbod per direct van de baan “omdat de beschikking op een oneigenlijke manier verkregen is", aldus de partij in het persbericht 'Piraten in tegenaanval' waarin het de tegenaanklacht aankondigt. Piraterijbestrijder Stichting BREIN heeft de politieke partij afgelopen vrijdag gedwongen de proxydienst op te heffen die het had opgezet voor The Pirate Bay. Die omstreden torrentsite is in Nederland verboden door de rechter.

Hyperlinks verbieden

Na het offline halen van de Pirate Bay-proxy heeft de Piratenpartij die webpagina vervangen door een uitgebreide lijst met links naar andere proxysites. BREIN heeft daar afgelopen weekend bezwaar tegen gemaakt.

Dat is vooralsnog niet gebeurd via de rechter, maar op basis van BREIN's bredere interpretatie van het eerdere verbod. De links naar proxy's zijn volgens BREIN ook verboden, op straffe van dezelfde dwangsommen die al golden voor de directe proxydienst die de Nederlandse politieke partij aanbood. Tevens zou de generieke proxydienst van de Piratenpartij de toegang tot The Pirate Bay moeten blokkeren middels een DNS- en IP-blokkade.

De Piratenpartij heeft de links naar andere proxy's verwijderd, maar weigert de andere eisen. Sterker nog, het stapt nu op zijn beurt zelf naar de rechter in een zogenaamd executiegeschil. Het stelt dat “zaterdagavond is gebleken dat Brein de verkregen ex parte misbruikt om onder dreiging van het verbeurd verklaren van boetes vergaande extra eisen te stellen". Het verbod op een Pirate Bay-proxy wordt hiermee volgens de protesterende piraten “op onaanvaardbare wijze" opgerekt.

'Rechtbank negeert ons'

“De Piratenpartij maakt onder andere bezwaar tegen het feit dat de rechtbank ons uitdrukkelijke en valide verzoek om gehoord te worden naast zich neer heeft gelegd", klaagt de partij. “Dit steekt te meer daar Brein zelf wel in staat gesteld is geweest om met een aangepaste eis te komen nadat ons grijsmakingsverzoek in eerste instantie succesvol was."

Dat zogeheten grijsmakingsverzoek is het verweer van een partij in een ex parte-zaak, waarbij de aanklagende partij een direct verzoek bij de rechter kan neerleggen zonder dat de aangeklaagde aan het woord hoeft te komen. De Piratenpartij heeft in zijn verweer gesteld dat het een tussenpersoon is in de vermeende auteursrechtenschending door of via The Pirate Bay. Zo'n tussenpartij zou niet met een ex parte-maatregel aangepakt mogen worden. Hierover is al flinke juridische discussie ontstaan.

Update:

Het executiegeschil over de aanvullende sommaties van BREIN vindt al een dezer dagen plaats bij de rechtbank in Den Haag. De Piratenpartij betoogt hierin dat het oprekken van het proxyverbod door BREIN onrechtmatig is.

Daarnaast loopt nog het zogeheten 'opheffingskortgeding' van de Piratenpartij tegen de ex parte beschikking zoals de rechter die afgelopen vrijdag heeft uitgesproken. Dat dient dinsdag 24 april.