De minister liet tijdens het EU-beraad in Brussel weten dat hij zich eraan stoort dat de regels voor thuiskopieën van onder andere films en muziek overal anders zijn: "Nu heeft het ene land een heffing op lege dvd's en cd's, en het andere op dvd-spelers'.

De minister is van mening dat deze verschillen in wetgeving de interne markt verstoren omdat de prijzen van bijvoorbeeld onbeschreven cd's en dvd's tussen EU-landen nu sterk verschillen, meldt NRC. Waar het ene land de informatiedragers belast, ligt bij andere landen de kopieerheffing namelijk op bijvoorbeeld dvd-recorders.

Onderzoek door EU

De minister lijkt gehoor te krijgen bij de EU. De Europese Commissie heeft de lidstaten naar hun mening over deze kwestie gevraagd. Plasterk noemt het verzoek een voorzichtig initiatief, maar vindt het een goede zaak dat de Commissie in ieder geval actie onderneemt.

EU wil vrije markt

Het vraagstuk stak de kop op tijdens een debat over grensoverschrijdende online auteursrechten. Tijdens dit debat stelde de Europese Commissie voor om nationale monopolies van auteursrechtenorganisaties zoals Buma/Stemra te beëindigen en op die manier artiesten de mogelijkheid te geven zelf te kiezen voor een partij die hun rechten exploiteert.

Plasterk verzet zich tegen dit plan, omdat hij van mening is dat het vrijwel onmogelijk zou zijn voor Buma/Stemra om het hoofd boven water te houden in een vrije markt. Een besluit over deze kwestie is nog niet genomen.