Een Amerikaanse rechtbank bepaalde eind oktober dat er via Madster niet langer auteursrechtelijk beschermde bestanden mogen worden uitgewisseld. De makers van de dienst zouden hiertoe een filter moeten installeren. De uitspraak werd gedaan in een zaak die door de Recording Industry Association of America (RIAA) was aangespannen. Nu, een paar weken later, blijkt dat Madster zich niet houdt aan de opgelegde beperkingen, zo verklaart de RIAA. De overkoepelende organisatie van platenmaatschappijen eist dan ook maatregelen tegen Madster en zijn bedenker Johnny Deep. "We betreuren deze stap, maar we zien geen andere mogelijkheid", zo verklaart Matt Oppenheim van de RIAA. Volgens hem is er praktisch gezien geen enkel beletsel voor Deep om te voldoen aan de eisen van de rechter. De RIAA vraagt de rechtbank een zogenoemde `compliance officer' aan te stellen die in het uiterste geval Madster moet kunnen sluiten. Verder suggereert de platenindustrie een dwangsom van 1500 dollar per dag. Dit bedrag is gebaseerd op de negenduizend abonnees van Madster die 4,95 dollar per maand betalen.