Hoewel ict theoretisch grote kansen biedt, blijken persoonlijke contacten onvervangbaar. Dit concludeert het Ruimtelijk Planbureau in zijn rapport `De ruimtelijke effecten van ICT'. Volgens het planbureau versterkt ict vooral bestaande ruimtelijke trends en zorgt de opkomst van ict er dus niet voor dat bedrijvigheid zich verder verspreidt. Dit omdat zaken waarvoor ict een substituut kan zijn, in de praktijk onmisbaar blijken te zijn. Hoewel ict bedrijven in principe in staat stelt zich overal te vestigen, blijkt de bedrijvigheid zich vooral te concentreren binnen stedelijke regio's, zoals de Randstad. Nieuwe technologieën hebben er tot op heden dan ook nog niet voor gezorgd dat bedrijvigheid zich verder verspreidt, constateert het planbureau.