Uitgever Sanoma, mannenblad Playboy en fotomodel Britt Dekker starten een bodemprocedure tegen het weblog GeenStijl. Eind oktober publiceerde het blog een artikel over uitgelekt blootfoto's van Dekker, die een week daarna in de Playboy stonden. GeenStijl linkte in het blogpost naar een zip bestand met de foto's, die waren geüpload bij de Australische hoster FileFactory.

'GeenStijl publiceerde foto's'

Volgens de eisers heeft het blog door het publiceren van de links de foto's geopenbaard. GeenStijl zou de foto's zelf op FileFactory gezet om bandbreedte te besparen en door te linken werden de foto's onder een groot publiek bekend, claimt Sanoma.

GeenStijl pleegt aldus inbreuk op het auteursrecht van Sanoma en Playboy en het portretrecht van Dekker. Het blad heeft door het voortijdig uitlekken van de blootfoto's meer dan een ton schade geleden, staat in de dagvaarding.

Linken mag

GeenStijl ontkent dat het zelf de foto's heeft geüpload. “Voor de goede orde; GeenStijl heeft de foto's nooit in bezit gehad en ook niet geüpload bij FileFactory. Een iemand heeft dat wel gedaan. Vervolgens kreeg GeenStijl een linktip van een iemand dat er Playboy-fotoos op het internet stonden. Dat is nieuws", schrijft 'Pritt Stift'.

Bovendien is het linken naar content, ook illegale, in Nederland niet verboden, stelt GeenStijl. SOLV, het advocatenkantoor van Playboy en Sanoma, bestrijdt dat. “Er bestaat in zijn algemeenheid geen leer op grond waarvan linken auteursrechtelijk irrelevant zou zijn", schrijven advocaten Vita Zwaan en Christiaan Alberdingk Thijm in de dagvaarding.

GeenStijl winst, Playboy schade

Bovendien heeft Sanoma niet alleen schade geleden, GeenStijl heeft er bewust van geprofiteerd, “door meer bezoekers naar haar website te trekken en zodoende winst te genereren". Het blog wist dat de Playboyfoto's ongeautoriseerd waren, heeft dit al eerder gedaan, roept de lezers expliciet op de foto's te bekijken, profiteert hier zelf terwijl Sanoma schade lijdt, omdat minder mensen de Playboy zullen kopen, stellen de advocaten. Van publiek belang van publicatie van de uitgelekte foto's zou ook geen sprake zijn.

GeenStijl moet zich op 28 december voor de rechtbank Amsterdam verantwoorden. Deze zitting is echter nog niet inhoudelijk.