Ondernemers moeten sinds dit jaar hun belastingaangifte verplicht deels elektronisch afhandelen. De benodigde software werkt volgens PvdA en GroenLinks alleen met Windows en Macintosh. De partijen willen nu weten waarom het systeem - tegen de afspraken in - niet platformonafhankelijk is Volgens de politici poeiert de Belastingdienst ondernemers met problemen af met `u kunt toch naar de buurman of naar een internetcafé gaan'. Dit terwijl in de politieke debatten voorafgaand aan de invoering van de verplichte elektronische aangifte, was toegezegd dat het systeem platformonafhankelijk zou zijn. De politieke partijen willen dan ook weten wat de staatssecretaris van Financiën vindt van de constatering dat ondernemers zonder de juiste software op hun computer geen papieren aangifte mogen doen. De politici verwijzen hierbij naar de debatten die aan het oorspronkelijke besluit zijn voorafgegaan. Hierin is besproken dat bedrijven die niet in staat zijn de aangifte elektronisch te doen, in staat gesteld moeten worden hun aangifte op papier te doen. In de praktijk lijkt hier nu weinig van terecht te komen. PvdA en GroenLinks pleiten ervoor om alsnog aan de motie-Vendrik te voldoen en platformonafhankelijke aangifte voor ondernemers mogelijk te maken. In de bewuste motie werd vastgelegd dat voor overheidssoftware het gebruik van open standaarden verplicht is en dat het gebruik van open-source binnen de overheid zal worden gestimuleerd.