Ontevreden politici in Denemarken vragen zich af waarom hun minister niet het a-item van de agenda heeft laten halen om vervolgens een b-item te vragen. Hierdoor had de behandeling van de omstreden richtlijn niet als hamerstuk plaatsgevonden maar had er over de kwestie moeten worden gedebatteerd. Ook is er kritiek op het afwijzen van het verzoek om een b-item door EU-voorzitter Luxemburg, waarbij er volgens de Deense minister Bendtsen `geen meerderheid voor de behandeling' zou zijn geweest. De regels van de Raad van Ministers schrijven voor dat deze meerderheid wél nodig is om een dergelijk verzoek te kunnen weigeren.

Confrontatie

Ondertussen is ook de juridische commissie van het Europees Parlement wakker geworden, die maandagavond besloot de notulen, verklaringen en het uitgetypte verslag van de bandopname op te eisen. Deze nieuwste stap duidt op een nieuwe confrontatie met de Europese Commissie in het parlement en mogelijk in een later stadium voor het Europees Hof. De Europarlementariërs volgden de zaak al met argusogen, omdat hun aanpassingen en verzoek tot herstart eerder al werden genegeerd. PvdA-parlementariër Edith Mastenbroek voelt zich geschoffeerd. Zij krijgt hierin bijval van Europarlementariër Sophie in 't Veld (D66). "Hier is het laatste woord nog niet over gesproken", aldus In 't Veld tegenover Webwereld. "Deze week komt Eurocommissaris Barroso uitleg geven over de dienstenrichtlijn en dan zal ook dit onderwerp uitgebreid aan de orde komen."

Spoeddebat

Ondertussen meent het ministerie van Economische Zaken goed naar de Kamer te hebben geluisterd. Minister Brinkhorst heeft een verklaring toegevoegd aan het dossier zonder deze voor te lezen. "Als al die landen een verklaring gaan voorlezen dan ben je een half uur verder. Die voeg je bij de stukken", legt woordvoerder Paula de Jonge uit. "Zo tellen ze wel mee zonder dat ze woordelijk uitgesproken zijn." Toch valt de gang van zaken niet bij iedereen goed. "Dit is een zwarte dag voor de innovatie en een klap in het gezicht van de Europese democratie", meent Tweede-Kamerlid Kees Vendrik (GroenLinks). "Het Europees Parlement had een ander verzoek, nationale parlementen liepen te hoop tegen richtlijn en dan gebeurt dit. Dan kun je niet anders concluderen dan dat een ramkoers gekozen wordt." Ook Arda Gerkens (SP) is ontstemd en heeft voor dinsdag een spoeddebat aangevraagd. Zij vindt de gang van zaken `ronduit belachelijk'. Ook de PvdA heeft twijfels. Kamerlid Martijn van Dam wil nu wel weten of de motie Gerkens voor een b-item echt is uitgevoerd.

Geen ruimte

"Deze hele zaak is onzin met een rietje", briest Vendrik. "Er waren uitstekende amendementen, de Oost-Europese lidstaten zijn niet gehoord en het Nederlands parlement is belazerd door ministerie van Economische Zaken. Ze jassen het er maar doorheen. Dat is een recept voor maximale weerstand en die kunnen ze krijgen in Nederland en Europa!"