Volgens het gerechtelijk parket in Brussel zijn tijdens de Europese actie tien personen opgepakt, waaronder vijf in België en de anderen in Noorwegen, Zweden en Polen. Het is onduidelijk of zich onder deze personen Nederlanders bevinden.

De tien behoren tot de kopstukken van vier groepen piraten waartegen de actie werd uitgevoerd. De gearresteerden wordt het lidmaatschap van een criminele organisatie, informaticafraude, hacking en piraterij ten laste gelegd.

Volgens het parket in Brussel vertegenwoordigen de vier groepen een geraamd verlies van 30 miljoen euro in België tot zes miljard euro wereldwijd.

Nederlandstalig

De gearresteerden worden verantwoordelijk gehouden van “het op internet ter beschikking stellen van 80 procent van de Nederlandse producties of anderstalige producties met Nederlandse ondertitels”, zo luidt de verklaring van het Brusselse parket. Het gaat om zowel films als televisieseries.

De actie in twaalf Europese landen had verder ten doel 48 servers die deel uitmaakten van het netwerk uit te schakelen en in beslag te nemen. Het onderzoek is twee jaar geleden gestart op basis van gegevens uit een ander dossier.

Het gerechtelijk parket in Brussel was niet direct bereikbaar voor nader commentaar.