Capgemini heeft sinds 2010 gebouwd aan een nieuw onderwijsadministratiesysteem (Noas) voor de Politieacademie. Met het project is ruim 9 miljoen euro gemoeid, maar dat lijkt in het putje te belanden. Het systeem rammelt aan alle kanten en Cap heeft meermaals deadlines niet gehaald.

Contract ontbonden

Fataal verzuim, concludeert het management van de politieschool. Het contract wordt gedeeltelijk ontbonden en Capgemini moet de broncode overhandigen zodat de Politieacademie zelf verder kan sleutelen, meldt de NOS. Maar er gaan ook stemmen op om het hele project te annuleren.

Capgemini zet echter de hakken in het zand. Volgens de ict-leverancier heeft juist de academie afspraken geschonden. “De Politieacademie is bepaalde contractuele verplichtingen niet nagekomen en verhindert de nakoming van bepaalde verplichtingen van Capgemini; een en ander kwalificeert als “schuldeiserswanprestatie” en schuldeisersverzuim”, kaatst het concern de bal terug.

Cap erkent wel dat de levering te laat was. “Hoewel te betreuren, levert dit gezien het niet fatale karakter van die datum geen tekortkoming laat staan verzuim op.”

Honderden miljoenen door ict-putje

De Nederlandse politie wordt al jaren geplaagd door complexe ict-projecten die geheel of gedeeltelijk floppen. Dit onder meer tot gevolg dat agenten veel minder processenverbaal gingen registreren, omdat het invoersysteem brak en traag was. Daarmee zijn de misdaadstatistieken niet meer betrouwbaar. Honderden miljoenen euro's verdwenen door het ict-putje.