De investeringen moeten het gebruiksgemak verbeteren en de administratieve lastendruk verlagen. Veel agenten komen door de omslachtige invoermethodes minder aan het werk op straat toe.

Over het systeem - Basisvoorziening Handhaving (BVH) - wordt al sinds invoering steen en been geklaagd. Agenten moeten alle bekeuringen, processen verbaal, observaties en andere handelingen invoeren. Dat gaat zo omslachtig dat het al begin vorig jaar tot grote onrust en wanorde leidde.

Stap voor stap

Het systeem, dat is ontwikkeld door de ondersteunende dienst voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN), wordt de komende jaren stap voor stap verbeterd. Dat gebeurt door goed te luisteren naar de gebruikerservaring van agenten, vertelt korpschef Oscar Dros van de Regiopolitie Groningen tegen RTV Noord.

Sinds eind 2009 werken alle korpsen - 55.000 agenten - in BVH. Utrecht sloot 8 december 2009 als laatste korps aan op het syteem.