De kosten van de uitvoering van het zogeheten Bijgestelde Aanvalsprogramma Informatievoorziening Politie komen op 326 miljoen euro. Dat is meer dan dat het Kabinet heeft uitgetrokken voor de totale reorganisatie van de politie tot een landelijk politiekorps. Vorig jaar al bleek het Aanvalsplan volledig vast te lopen, wat de toenmalige CIO Ad Meijboom de kop kostte. Bij de bijstelling van het plan werd afgelopen zomer al voorzichtig 150 miljoen euro extra gereserveerd. De totale meerkosten blijken nu op 326 miljoen euro te komen.

Snijden in 800 banen te groot risico

In aanvang werd gedacht dat de aanpassing van de ICT bij de Nationale Politie in het kader van het Aanvalsplan Informatievoorziening Politie een besparing zou opleveren van 800 volledige arbeidsplaatsen. Maar om dat plan te kunnen realiseren is dat snijden in de arbeidsplaatsen juist een te groot risico, zegt de minister nu in de politiebegroting voor 2013.

“Afgesproken is daarom dat de huidige formatie voor de dienst ICT tot 1 januari 2015 in stand blijft. Dit betekent dat de afbouw van personeel en het einddoel later dan oorspronkelijk gedacht gerealiseerd wordt", zo vermeldt de begroting. De kosten worden niet gedekt uit het budget voor de Aanvalsbegroting, maar moeten elders in de meerjarenbegroting worden gevonden, mede door kostenbesparingen elders.

In 2017 overbezetting van 600 fte's

Uiteindelijk zal de overbezetting in 2017 nog steeds zo'n 600 voltijdsbanen zijn. Daarvan hebben er 400 rechtstreeks te maken met de ICT-voorzieningen die buiten het Aanvalsplan nog wel draaiende moeten worden gehouden. Het Aanvalsprogramma zelf heeft onder meer ten doel de uitval van de systemen en het verlies van gegevens tegen te gaan.

Die uitval is al jaren een probleem bij de politiekorpsen. Dat moet nu tot een “aanvaardbaar niveau" worden teruggebracht. Ook moeten de systemen makkelijker worden voor politiemensen die normaal gesproken op straat horen te lopen. Het invoeren en opvragen van gegevens kost nu te veel tijd.

Kosten van beheer moeten omlaag

De kosten van beheer van systemen moeten ook omlaag. De politie geeft momenteel ruim 13 procent van zijn totale budget uit aan ICT, vermeldt de begroting. “Een groot deel van het ICT-budget gaat op aan het beheer van bestaande systemen. Dat moet worden omgebogen om de politie in staat te stellen noodzakelijke vernieuwingen en innovaties op het terrein van ICT door te voeren."

Afgelopen zomer bleek het Aanvalsprogramma nog te ambitieus en werd er gesproken over te weinig mankracht om alle deelprojecten uit te voeren. Nadat CIO Meijboom was vertrokken namen de interim managers Pieter Cloo en Jo van den Hanenberg van bureau Boer & Croon het over. Projecten die nog moesten worden uitgevoerd bij diverse korpsen waren onder meer de overstap van Internet Explorer 6 naar IE 8 en de invoering van een 2-factor authenticatie waardoor op termijn beveiliging in het telewerken moet worden ingebouwd.