Het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD) en de 25 regionale politiekorpsen nemen binnenkort de zoekmachine Blueview in gebruik. Hiermee kunnen agenten en rechercheurs informatie opzoeken en elkaars bestanden bekijken, meldt de Volkskrant vrijdag. De zoekmachine moet een einde maken aan de pogingen om één computersysteem te bouwen.

Met de zoekmachine kunnen 55 miljoen documenten worden geraadpleegd, zoals aangiften, verhoren, processen-verbaal en informatie van agenten. De index van de zoekmachine gaat terug tot vijf jaar geleden. Overigens zoekt Blueview niet alleen naar opgegeven zoektermen, ook kan de zoekmachine verbanden leggen waardoor zaken sneller opgelost moeten kunnen worden.

Overigens zullen waarschijnlijk alleen zo'n tweeduizend 'informatiedesk'-medewerkers met Blueview mogen werken. Volgens de krant mogen zij niet alles opzoeken. Hoe gevoeliger de informatie is, des te hoger is het beveiligingsniveau, aldus Ruud Bik hoofdcommissaris van de politie Zuid-Holland-Zuid.