Het vorig jaar bij alle korpsen ingevoerde computersysteem Basisvoorziening Handhaving (BVH) is zo omslachtig, dat veel agenten aangiftes, bekeuringen, processen verbaal, observaties en andere handelingen niet meer invoeren. Het systeem is ontwikkeld door voorziening tot samenwerking Politie Nederland (vtsPN).

Structureel probleem

Omdat de invoersnelheid van het nieuwe systeem zo veel lager ligt, nemen veel politiebeambten niet meer de moeite data in te voeren of dossiers aan te vullen. Daardoor worden talloze zaken die voorheen werden geregistreerd niet meer vastgelegd.

Dit is een structureel probleem dat al vanaf begin 2009 speelt en staat in principe los van de ernstige storing die een aantal korpsen sinds vorige week ondervinden met het elektronische aangiftesysteem.

Volstrekt onbetrouwbaar

"In het verleden werd een aanrijding of een bemiddeling makkelijk ingevoerd. Tegenwoordig zijn agenten veel sneller geneigd te denken: het is onderling geregeld en het is klaar. Zonder het administratief vast te leggen", vertelt Mengs Gerritsen, hoofd communicatie politie IJsselland aan Webwereld.

Bij de politie is er daarom "zorg" over de statistieken van 2009 omdat er "volstrekt onbetrouwbare" gegevens tussen zitten, constateert de politiewoordvoerder. Zo ziet de politie een enorme daling in het aantal aanrijdingen, maar dat is volgens de woordvoerder verre van nauwkeurig omdat dit soort gevallen veel minder wordt vastgelegd.

Wankele basis voor beleid

Voorzitter van de politievakbond ACP Gerrit van de Kamp zegt in een reactie "bezorgd" te zijn. Hij waarschuwde al eerder voor wanorde door het BVH-systeem.

Hij wijst er verder op dat deze politiestatistieken de basis vormen voor al het onderzoek én politiek beleid. "Deze onbetrouwbare cijfers gaan naar het CBS, het WODC, de Tweede Kamer, Justitie, het OM. Daar wordt beleid op gebaseerd."

Update 15.00 uur: Politiewoordvoerder Mengs Gerritsen benadrukt dat de problemen die hij aankaartte slechts betrekking hebben op het korps IJsselland. Uit twee enquêtes onder agenten van de SP en de politievakbond ACP blijkt echter dat de kwestie landelijk speelt.