Scotland Yard zou dossiers hebben bijgehouden over fans van onder meer Star Trek, X-Files en andere sciencefictionseries. De politiedienst was bang dat zulke fans gevaarlijk konden worden, sektes zouden oprichten en/of collectief zelfmoord zouden plegen. De millenniumwisseling zou wel eens hét moment kunnen zijn dat ze dol zouden draaien.

Dossiers gewobt

De aanleiding voor de dossieropbouw was een sekte die in 1997 collectief zelfmoord pleegde. Een van de sekteleden was de broer van Nichelle Nichols, die Uhura speelde in Star Trek. De groepering bestond uit grote fans van Star Trek en X-Files.

X-Files-expert en onderzoeksjournalist Dr. David Clark heeft voor onderzoek naar een nieuw boek over UFO-obsessies de voorheen geheime documenten gewobt bij de Britse politiediensten. Die zeggen overigens niets te weten over de dossiers.