Op het zogeheten landelijke coördinatiepunt voor kinderporno moeten vijftien agenten zich gaan bezighouden met het bijhouden van een database, het beoordelen van meldingen en actieve opsporing op internet, aldus persbureau ANP. Het coördinatiepunt voor kinderporno zou moeten gaan samenwerken met het reeds bestaande Meldpunt Kinderporno. Deze organisatie is in 1995 door enkele internetproviders en particulieren opgezet. Het Meldpunt en justitie constateren een steeds grotere toename van het aantal meldingen van kinderporno. In de maanden april tot en met juli kreeg het Meldpunt Kinderporno 723 klachten binnen. Dat is vier keer zoveel als in dezelfde periode in 2003. De klachten gingen onder meer over de toename van spamberichten met kinderporno. De verwachting is dat deze trend zich voortzet. "Er is een enorme internationale toename van kinderporno op internet. Daarom is het noodzakelijk de landelijke aanpak te versterken", aldus een justitiewoordvoerder. Als er aangifte wordt gedaan, wordt deze klacht nu behandeld door een regionaal korps of door digitaal rechercheurs van het Korps Landelijke Politiediensten (KLPD). Over hoe het voorgestelde coördinatiepunt voor kinderporno gefinancierd moet worden, is nog niets bekend. Eind dit jaar moet het definitief besluit voor de oprichting van het coördinatiepunt worden genomen.