Minister Piet Hein Donner van Justitie richt daartoe een innovatieplatform op waarin de ministeries van Justitie en Binnenlandse Zaken, het Openbaar Ministerie, de politie, wetenschappers en het bedrijfsleven zullen samenwerken. Dit schrijft Donner in een brief aan de Tweede Kamer, zo meldt persbureau ANP. In de brief reageert hij op een recent rapport ( pdf) van een commissie die de mogelijkheden en bedreigingen van (nieuwe) technologie├źn heeft onderzocht. De voorzitter van deze commissie, oud-minister van VROM Winsemius, constateert daarin dat bij Justitie tot dusver geen regelmatige en systematische aandacht is geweest voor de technologische mogelijkheden bij het voorkomen en bestrijden van misdaad. Winsemius betreurt dat en schrijft dat menig crimineel sneller dan justitie tot het inzicht is gekomen dat de wereld van de technologie ongekende en onverkende mogelijkheden biedt. De commissie adviseert Donner daarom een netwerk in het leven te roepen om de technologie stelselmatig te volgen. De minister denkt dat het platform dit kan doen. De commissie stelt verder dat Nederland zich de komende zes jaar vooral moet richten op de ontwikkeling van de gezicht- en patroonherkenning. Deze `zeer veelbelovende technologie' kan een belangrijke rol spelen bij de aanpak van inbraak in woningen en bedrijven, de controle op wapenbezit, identiteitsfraude en de controle in openbare ruimten, aldus de commissie. Die constateert ook dat er tussen criminelen enerzijds en politie en justitie anderzijds een soort wapenwedloop gaande is, omdat iedere technologische maatregel vroeg of laat een weerwoord van misdadigers oproept. De commissie waarschuwt dat de inzet van technologie kan leiden tot een verharding van de criminaliteit, meer identiteitsfraude en meer diefstal via het elektronisch betalingsverkeer.