In de wandelgangen circuleren geruchten dat KPN het plan om scholen gratis te voorzien van breedband, op hoog niveau heeft doorgesproken met het ministerie van OC&W en de NMa. Nl.tree, de huidige `monopolist' wat betreft de internetvoorziening voor scholen, is niet bang voor concurrentie maar heeft geen goed woord over voor deze gang van zaken. "We wisten dat er concurrentie zou komen, maar wat KPN doet is gewoon prijsdumping", zegt Erik Zegwaart, directeur van Nl.tree tegenover WebWereld. "We sluiten niet uit dat we juridische stappen gaan nemen." "Financieel gezien is KPN de enige partij die zo kan stunten. Kleine isp's kunnen hierdoor niet meedoen in de strijd om marktaandeel. Tegen dit soort geweld is geen kruid opgewassen."

Concurrentievervalsing

Volgend jaar wordt de markt voor internettoegang voor scholen opengebroken, wat de concurrentie moet bevorderen. Volgens Zegwaart is hier met de actie van KPN echter geen sprake van. "Als KPN hier juridisch mee wegkomt, dan wens ik de politiek veel succes dit op te lossen. Scholen gaan zodoende van de ene monopolist naar de andere. Dat kan de bedoeling niet zijn." "Ik kan me niet voorstellen dat dit niet doorgesproken is. Ik hoop dan ook dat er kamervragen gesteld gaan worden. Een middelbare schoolleerling kan de minister vertellen dat dít niet werkt." KPN bevestigt bij monde van woordvoerder Bram Oudshoorn dat het ministerie van OC&W inderdaad vooraf op de hoogte is gebracht van de plannen. "Net zoals wij altijd doen", aldus Oudshoorn. "Scholen kunnen doen en laten wat ze willen. Er zit verder geen enkele verplichting aan vast."

Politieke vraagtekens

Ook de politiek zet inmiddels vraagtekens bij de gang van zaken. Zo heeft de LPF dinsdag schriftelijke vragen ingediend bij de staatssecretaris van Onderwijs Medy van der Laan. De LPF is vooral benieuwd wat Van der Laan vindt van deze vorm van sponsoring. Ook vraagt de politieke partij zich af welke gevolgen dit heeft voor de beoogde marktwerking. Ook de PvdA heeft inmiddels schriftelijke vragen gesteld. "Het is een vrij gevoelig plan. Het heeft op zijn zachts gezegd de schijn van marktverstoring. There's no such thing as a free lunch", illustreert Martijn van Dam van de Tweede-Kamerfractie PvdA. "Wij juichen het dan ook toe dat de OPTA dit onderzoekt. Ook OC&W zal moeten toetsen of dit kan." De Tweede-Kamerfractie van GroenLinks vindt het plan van KPN op zich prima, maar zegt zich zorgen te maken over de concurrentieverhoudingen. Om alle twijfel weg te nemen komt de partij dan ook met een alternatief plan. "Wij stellen dan ook voor een nationaal fonds op te richten", zegt Rens van Tilburg van GroenLinks. "KPN en OC&W kunnen hier het geld storten, zodat scholen écht zelf kunnen kiezen. Wij verwachten dat KPN deze suggestie overneemt, zeker gezien hun beweegredenen." In een reactie zegt telecomwaakhond OPTA nog onvoldoende informatie te hebben om een oordeel te vellen. "Wij begrijpen dat dit voor de onderwijs een heel interessant aanbod is. Het moet echter wel aan de regels voldoen. Wij kijken momenteel of dit het geval is", aldus Ceciel van Hemel van de OPTA. De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) zegt te zaak al te hebben onderzocht. "Wij hebben in principe geen probleem met het plan", zegt woordvoerster Barabara Roest. "KPN heeft op dit moment geen machtspositie in de breedbandmarkt, wij zien dus vooralsnog geen problemen." Update, 14:45 uur: Reactie Martijn van Dam (PvdA) toegevoegd.
Update, 15:15 uur: Reactie GroenLinks toegevoegd.