Vooral Tweede-Kamerleden Arda Gerkens ( SP) en Martijn van Dam ( PvdA) vinden dat verantwoordelijken - minister Brinkhorst en staatssecretaris van Gennip – onnodig om de zaken heen draaien. "Al enkele maanden is er frictie tussen de Kamer en de bewindslieden over een voorstel van de Europese Raad om softwareoctrooien in Europa mogelijk te maken", aldus het tweetal. "De Kamer wil dat het voorstel niet wordt gesteund, maar de bewindslieden zouden dat liefst toch doen." Begin juli heeft een kamermeerderheid een motie aangenomen waarin de regering wordt opgeroepen het raadsvoorstel niet langer te steunen. Staatssecretaris Van Gennip heeft aangegeven dit standpunt zo vroeg mogelijk kenbaar te zullen maken aan de overige lidstaten.

Gemor en gedraal

Op kamervragen van Gerkens antwoordt minister Brinkhorst echter dat hij de mening van het parlement middels een briefje bij de bevestiging van de stemming kenbaar wil maken. Gerkens en Van Dam vinden dit onvoldoende en zijn `het gemor en gedraal van de minister' zo langzamerhand beu. In het debat hebben wij duidelijk afgesproken dat de staatssecretaris na aanname van de motie iedere verdere steun aan het voorstel zou onthouden", aldus Van Dam. "Dat is iets anders dan de collega's te vertellen hoe dit parlement er over denkt." Gerkens sluit zich geheel bij Van Dam aan. "Dit begint zo langzamerhand een gebed zonder eind te worden. Laat de staatssecretaris nu doen wat afgesproken is voordat het echt begint te lijken op traineren van de Kamer."

Nieuwe kamervragen

Van Dam heeft nu nieuwe kamervragen gesteld aan Brinkhorst om zo de druk op de ketel te houden. Zo vraagt de politicus onomwonden of Brinkhorst bereid is zijn eerder gedane toezeggingen ook daadwerkelijk uit te voeren. Als Brinkhorst met `nee' antwoordt, wil Van Dam weten waarom niet.