"Als vrijwillige medewerking tekort schiet zullen andere middelen worden ingezet", zei de minister donderdag in een debat in de Tweede Kamer over misbruik van kinderen op internet. Welke maatregelen dat zullen zijn, moet de minister nog bepalen. "De tijd van onderhandelen gaat voorbij", sprak Hirsch Ballin.

De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn geschrokken van het beeld dat naar voren kwam tijdens een recente uitzending van Nova. In die uitzending werd gesteld dat naar verhouding veel sites met kinderporno in Nederland worden gehost. Als maatregel hiertegen zou een aantal internetproviders bereid zijn om vrijwillig websites met kinderporno te blokkeren. Maar het overleg hierover tussen de politie en de providers duurt de politiek veel te lang.

Slechts enkele providers, waaronder UPC, blokkeren al webpagina's op basis van een zwarte lijst die wordt samengesteld door het Korps Landelijke Politie Diensten (KLPD). KPN en haar dochterproviders zijn dicht bij een akkoord.

Teleurstellend

Hirsch Ballin vindt het teleurstellend dat zo weinig internetproviders meewerken aan het blokkeren van kinderpornosites. "De minister zei vorig jaar dat het begin 2008 geregeld zou zijn, maar het overleg met de providers gaat nog steeds stroef", merkte Arda Gerkens van de SP op.

De meeste partijen in de Tweede Kamer zijn voor het blokkeren van websites, als uiterste maatregel om kinderporno tegen te gaan. Maar er klinken ook zeker kritische noten. "Het is een traag systeem waarmee je altijd achter de feiten aanloopt", vindt Ed Anker van de ChristenUnie.

En volgens Gerkens willen veel providers niet meewerken omdat de sites op de lijst niet door justitie worden gecontroleerd voordat ze worden afgesloten. De minister wil echter niets weten van zo'n justitiële toets.

Hosting provider Leaseweb bijvoorbeeld heeft in het verleden geweigerd om sites te verwijderen die door het Meldpunt Kinderporno als ondeugdelijk werden aangemeld, maar door het KLPD waren gevrijwaard.

Deze tegenstrijdigheden zouden deels te wijten zijn aan een onduidelijke definitie van kinderporno in de wet. Hirsch Ballin weigert echter om de definitie bij te stellen. Volgens hem is de huidige jurisprudentie voldoende en is het te vroeg nieuwe wetgeving.

Onderzoeksrapport

Hirsch Ballin wacht liever een rapport van het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) af, dat aan het begin van de zomer moet uitkomen. Hij wil dan pas bepalen welke maatregelen en wetswijzigingen er nodig zijn.

Een wijziging waar de VVD en de PVV om vragen, is het verbieden van de taakstraf als straf voor iemand die veroordeeld wordt voor het maken of verspreiden van kinderporno. "Een taakstraf is geen werkelijke straf voor iemand die zich bezighoudt met kinderporno", vindt Fred Teeven van de VVD.