De hervorming van het auteursrecht zit muurvast. Over twee cruciale punten - het downloadverbod en de afschaffing van de thuiskopieheffing - heerst grote onenigheid.

Kamer tegen downloadverbod

Een meerderheid van PVV, PvdA, D66, SP en GroenLinks zijn allen tegen het bij wet verbieden van het downloaden van content uit evident illegale bron. Dat bleek woensdag uit het Kamerdebat over de hervorming van het auteursrecht.

Staatsecretaris van Justitie Teeven stelde eerder dit jaar voor om het downloaden uit illegale bron te verbieden en de thuiskopieheffing op schijfjes of harde schijven af te schappen.

Maar de meeste fracties zijn tegen het onrechtmatig stellen van downloaden van illegale content. Alleen VVD steunde het plan van Teeven volmondig en het CDA alleen 'in grote lijnen'. Het CDA is echter, zoals bijna alle andere partijen, bang dat privaatrechtelijke handhaving van het verbod leidt tot het aanklagen van kleine downloaders of zelfs consumenten die niet eens wisten dat ze iets binnenhaalden uit illegale bron.

Strafbaar maken

Het CDA draagt een originele oplossing aan: maak downloaden strafbaar, trek het binnen het strafrecht in plaats van het privaatrecht. Volgens haar is dat voor consumenten uiteindelijk 'veiliger' omdat het OM elke keer beslist of er wel of niet vervolgd wordt. Bij privaatrechtelijke handhaving dreigen 'Amerikaanse toestanden', vindt het CDA.

Maar in zijn antwoorden laat staatssecretaris Teeven weten vast te houden aan het privaatrechtelijke downloadverbod. Hij had nog 'stiekem gehoopt' op steun van PvdA en SP, omdat die ook in de parlementaire werkgroep (commissie Gerkens) zaten waar het downloadverbod voor het eerst echt opdook. Mogelijk zal het kabinet nog wel enkele details wijzigen om alsnog een meerderheid voor het downloadverbod te verkrijgen, aldus Teeven hoopvol. “Maar ik kan ook tellen, en op voorhand is daar nu geen meerderheid voor," constateerde de bewindsman.

Thuiskopie afschaffen/uitbreiden

De onenigheid over het thuiskopiestelsel compliceert de kwestie. In elk geval de PvdA, de PVV en het CDA volgen de lijn van kabinet dat deze heffingen moeten worden uitgefaseerd. Het stelsel is nu overigens al bevroren, waardoor er bijvoorbeeld geen heffing is op harddisks en mp3-spelers.

Maar sommige partijen willen juist een uitbreiding van het thuiskopiesysteem, maar elk op zijn eigen manier, waardoor de verschillende voorstellen over tafel vlogen.

Beter toezicht

Iedereen was het er wel over eens dat er beter toezicht moet komen op de zogenaamde collectieve beheersorganisaties (cbo's) die gelden innen en verdelen. Het CDA sprak verbolgen van “schrapers, graaiers en grootgrutters" zoals de Buma, “waarvan de bestuurders ver boven Balkenende norm zitten terwijl de makers worstelen".

Er is ook redelijke overeenstemming over versterking van het auteurscontractenrecht dat de rechten en plichten van makers en exploitanten beschrijft. Deze twee punten worden dan ook al binnenkort in een concreet wetsvoorstel behandeld.

Brussel lijkt naar Nederland

Over het downloadverbod en het thuiskopieheffingen moeten kabinet en Kamer later nog verder steggelen. Het debat gaat op 7 december verder.

Heel lang kan deze patstelling niet voortduren, waarschuwde Teeven. Dit omdat de Europese Commissie zich zorgen maakt over de huidige status quo in Nederland, waarin downloaden uit illegale bron is toegestaan maar tegelijkertijd het thuiskopiestelsel, vooruitlopend op de door het kabinet geplande uitfasering, al een paar jaar is bevroren.