Een pop-under advertentie zoekt haast ongemerkt zijn weg op het beeldscherm van de gebruiker. Pas wanneer alle vensters gesloten worden, komt de advertentie te voorschijn. Hij heeft zich al die tijd onder de actieve schermen schuilgehouden.

De standaard pop-up advertentie wordt door veel internetters als enigszins irritant ervaren. Nog voordat de advertentie goed en wel getoond is, heeft de gebruiker het venstertje al weg geklikt.

Een Amerikaans bedrijf dat videocamera's verkoopt, is nu begonnen met de pop-under advertentie op ondermeer de site van New York Times. De verschijnende advertentie verschuilt zich bij het aanklikken van een artikel razendsnel onder alle actieve vensters."Het lijkt wel of de industrie denkt dat de standaard pop-ups te gevoelig liggen bij de consument", zegt Jim Nail van Forrester tegen Silliconvalley.com.

"Sommige marketeers denken dat de consument geen oog meer heeft voor de standaard pop-up. Daarom bewandelen ze andere wegen: bijvoorbeeld grote advertenties midden in de tekst of een 'wolkenkrabber'-advertentie."

"Bedrijven die willen adverteren doen dat online omdat ze weten dat heel veel mensen gebruik maken van internet en de advertenties zullen zien. Het blijkt dat voor langere tijd adverteren op belangrijke websites bijzonder lucratief kan zijn voor adverteerders", zegt Nail. "Maar de vraag is hoe men het beste kan adverteren zonder de lezer weg te jagen."