De Amerikaanse overheid wil al jarenlang een verplichte installatie van filters in bibliotheken die kinderen tegen gewelddadig en pornografische materiaal moeten beschermen. Tegenstanders betogen echter dat dit indruist tegen de verworvenheden van de grondwet: vrijheid van meningsuiting. Een rechtbank in Pennsylvania oordeelde vorig jaar nog dat de filters inderdaad de grondwet schenden omdat veel onschuldige websites ontoegankelijk werden en de vrijheid van meningsuiting daardoor in het geding is. Nu heeft echter het hooggerechtshof aan de kant van het congres geschaard, zij het met een nipte meerderheid. Ook de hogere rechtbank erkende het gevaar dat de filters in sommige gevallen te veel blokkeren, maar dit zou niet opwegen tegen de voordelen. Het hof wijst op de mogelijkheid voor bibliotheken om in speciale gevallen de filters uit te schakelen, aldus The Wall Street Journal. Bibliotheken worden verplicht de filters te installeren om straffe van het intrekken van overheidssubsidie.