De hobbysite zal volgens advocaat Christiaan Alberdingk Thijm zijn `ligitieuze handelwijze staken en gestaakt houden', zo blijkt uit een fax van de advocaat aan IDG-advocaat Benistant. Dit houdt in dat PortableGear niet langer nieuwsberichten van WebWereld integraal zal overnemen. In het vervolg gaat de site over tot de door IDG gewenste methode: overname van beknopte samenvattingen onder verwijzing van de oorspronkelijke bron via een link. Als reden voor de opvallende ommezwaai geeft Alberdingk Thijm het gebrek aan financiële middelen van PortableGear om zich in een kort geding te verweren. Alberdingk Thijm verdedigde de Zutphense student Martijn van der Maas overigens al tegen een sterk gereduceerd tarief. Nick van Leeuwen van IDG is blij met het bereikte resultaat maar zegt de gang van zaken onbevredigend te vinden. "Ik vind het een beetje flauw om het op een gebrek aan middelen te gooien. Wij waren van mening een ijzersterke zaak te hebben, dus ik was wel benieuwd naar de mening van de rechter." IDG neemt niettemin genoegen met de beloftes van PortableGear en zal het kort geding niet doorzetten. De uitgever van onder meer WebWereld zegt liever de lopende procedure van PCM en consorten af te wachten tegen een aantal digitale knipseldiensten. Net als bij de IDG-zaak is het hier de vraag of digitale knipseldiensten zijn toegestaan volgens de huidige wetgeving. Update, 4 juli 15.30. In een eerdere versie stond ten onrechte 'handelswijze'. Dit moet uiteraard 'handelwijze' zijn.