Interactiviteit is al langer een soort mantra voor websitebeheerders: communiceren met bezoekers van je pagina wordt essentieel geacht. Voor de drie oprichters van Third Voice gaat dit echter niet ver genoeg. Verschillende bezoekers van dezelfde websites zouden namelijk met elkaar moeten kunnen communiceren over die site. Op deze manier kan elke webpagina een chatruimte worden, zo wil Third Voice. Als een internetter de gratis beta-software (een plugin van 300 Kb) heeft gedownload en zich heeft geregistreerd, kan hij commentaar op een site posten of andermans opmerkingen lezen. Als iemand iets over een webpagina heeft gezegd, is dat te zien aan een klein pijltje in de tekst. Verder verschijnt links in het browserscherm een aantal opties van Third Voice. De makers van de software denken als toepassing onder meer aan online colleges. Docenten kunnen namelijk gemakkelijk discussies opzetten met behulp van de digitale Post-Its. Een andere mogelijkheid – met potentieeel verstrekkende gevolgen – is het geven van commentaar op commerciële sites die spullen verkopen. Als iemand bijvoorbeeld niet tevreden is over een product, kan hij dat kenbaar maken. Een volgende bezoeker ziet vervolgens een waarschuwing. Niet iedereen zal dus even blij zijn met Third Voice. De maker of beheerder van een site kan het (eventueel kritische) commentaar immers niet verwijderen. Een redactioneel team van Third Voice zal in de gaten houden of er geen discriminerende of beledigende taal wordt gebezigd. Ook mogen alleen individuen hun commentaar posten. Third Voice wil vermijden dat het ene bedrijf de site van een concurrent gaat volkwakken met allerlei negatieve opmerkingen. Of dit echter helemaal te voorkomen is, moet nog worden bezien. Third Voice wil ook een Yahoo-achtige webindex gaan aanleggen, waarop websites worden gewaardeerd aan de hand van de geposte commentaren. De advertenties op deze index moeten de kosten die aan het project verbonden zijn dekken. Het gaat de makers naar eigen zeggen niet om winst maken. In een interview met Nando Media zegt een van de oprichters heel idealistisch: "We zien dit als een kleine stap terug naar de oorspronkelijke betekenis van het web: vrije en open meningsuiting voor iedereen." Analisten verwelkomen het initiatief en zien – na een eerdere mislukte poging van het Foresight Institure – mogelijkheden voor Third Voice. Wel wordt gewezen op het kip-en-het-ei-probleem: zolang het web nog niet wemelt van de commentaren, zullen weinig mensen de moeite nemen om de software te downloaden. Als deze impasse echter wordt doorbroken - zoals bijvoorbeeld bij ICQ is gebeurd - zien de kenners een kleine internetrevolutie op gang komen. De beta-software is officieel alleen beschikbaar voor Internet Explorer 4.0. De plugins voor Netscape en IE 5.0 volgen volgens informatie op de site van Third Voice later. Toch werkt de software ook in combinatie met IE 5.0.