De discussie ontstond naar aanleiding van klachten van de Nederlandse Linux Gebruikers Groep omdat Postbank online bankieren niet goed zou werken op Linuxsystemen.

Wie nu vanaf een Linux computer de website bezoekt krijgt een foutmelding: "Postbank ondersteunt geen andere systemen. Het is mogelijk dat Mijn Postbank.nl wel werkt onder andere systemen. Postbank kan dan echter geen volledig goede werking garanderen."

OS-check de boosdoener

De vereniging bestudeerde de problemen en ontdekte dat het voornaamste euvel een controle op het gebruikte besturingssysteem is. Zo werkt Firefox op Mac en Windows wel zonder klagen, maar hadden de Linux-gebruikers het nakijken.

Overleg met de bank bleek onmogelijk. De bank weigerde met belangengroeperingen in gesprek te treden omdat bankzaken privé en vertrouwelijk zijn. Elke Linux gebruiker zou daarom zelf contact met de bank moeten opnemen. Daarop besloot de NLLGG de leden in een brief te adviseren om de internetbank te boycotten.

Toch een beetje Linux

In een reactie zegt de Postbank nog niet van de actie te weten, maar op korte termijn met een mogelijke oplossing te komen. De bank bevestigt de problemen. Op dit moment blijkt het onmogelijk om een aantal online formulieren in te vullen en te verzenden.

De onderneming is momenteel druk bezig de website klaar tot stomen voor Microsofts (nog te lanceren) Internet Explorer 8.0. Tegelijkertijd zal er ondersteuning voor Firefox 3 worden toegevoegd. "Dan zou het een minder groot probleem moeten zijn", zegt Karin van der Pol, zegsvrouw van de Postbank. "Als het lukt voor Windows dan lukt het in principe ook voor Linux."

Toch mogen de verwachtingen niet te hoog gespannen zijn, want de bank wil geen energie steken in het testen en ondersteuning van Linux. De voorlichter wijst erop dat het bedrijf 3,3 miljoen klanten heeft en het merendeel gebruik maakt van Internet Explorer op het Windows-platform. "We ondersteunen in principe de gebruikers van de grootste platformen."

Redelijk tevreden

Voorzitter Marcel Nijenhof van de NLLGG vindt het jammer dat de zaak zo gelopen is. Hij had op een betere service van de Postbank gehoopt. Hij is wel blij dat in ieder geval de grootste irritatie, de foutmelding, gaat verdwijnen en dat het probleem toch bij het bedrijf op de radar staat.

De vereniging zal besluiten of er alsnog actie wordt ondernomen wanneer de veranderingen helemaal helder zijn. Het eerste verschil is inmiddels al zichtbaar: Linux gebruikers krijgen sinds deze week geen foutmelding meer te zien.