De loterij krijgt een boete van 200.000 euro, voor het "onnodig irriteren van consumenten met haar verkoopmethoden", meldt telecomwaakhond OPTA. Deze keer is de straf voor het versturen van ongewenste mails: ruim 78 miljoen in de loop van 9 maanden. Dat was van 1 oktober 2009 tot en met 30 juni 2010.

Afmelden per post

Daarbij was het voor consumenten onduidelijk dat zij door meedoen aan een online-spelletje toestemming gaven voor het ontvangen van commerciële e-mails van de loterij. Die mails werden ook nog verstuurd als de deelnemers aan de Goede Doelen Loterijen nee hadden gezegd tegen de optie 'op de hoogte te worden gehouden'.

Bovendien wierp de loterij "onnodig hoge" drempels op tegen het afmelden van die mails. "Deelnemers werden gewezen op de afmeldmogelijkheid per post", geeft de OPTA aan. Verder gebruikte de loterij verschillende nieuwsbrieven en verzenders daarvan, wat de ontvangers dwong om hun afmeldverzoek herhaaldelijk in te dienen.

Tóch bellen

De OPTA heeft de Goede Doelen Loterijen al twee keer eerder beboet, toen voor bellen naar consumenten die zijn ingeschreven in het Bel-me-niet Register. Het onderdeel van de Nationale Postcode Loterij heeft voor dat onterecht bellen in februari dit jaar een recordboete van 845.000 euro gekregen. Dat was voor overtredingen die zijn gepleegd tussen 1 november 2009 en 1 november 2010.

De Goede Doelen Loterijen hebben toen én bezwaar gemaakt én geprobeerd om via de rechter openbaarmaking van de beboeting te verbieden. De rechter wees dat publicatieverbod voor het OPTA-besluit af. In juni 2011 werd deze loterij ook al beboet voor ongevraagd bellen, met een opgetelde boete van 262.500 euro.

Onder toezicht

De OPTA meldt nu dat het niet alleen boetes oplegt, maar ook met andere maatregelen probeert de loterij op het rechte pad te krijgen. Dit om "de Goede Doelen Loterijen ertoe te bewegen beter hun best te doen om de wet na te leven", aldus de telecomtoezichthouder. De OPTA eist nu concrete plannen van de onder toezicht staande loterij om de consumentenirritatie over ongewenste mails en telefoontjes te verminderen.